Privātuma politika

no-image

  SIA Verovital, reģistrācijas numurs 40203073954, juridiska adrese Olaines novads, Medemciems, Lielālupu iela 4, LV-2127, (turpmāk – Pārzinis). Privātuma politika (turpmāk – Politika) ir dokuments, kurā sniegta informācija par to kā Pārzinis apstrādā mājas  lapā www.verovital.lv  saņemto fiziskas un juridiskas personas  informāciju  satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām.

  Pārzinis atbildīgi izturas pret privātumu un apņemas atbilstoši aizsargāt Jūsu personas datus. Šī politika nosaka pamatu, uz kura mēs apstrādājam jebkurus no jums savāktos personas datus vai tos, ko jūs mums sniedzat, izmantojot interneta vietni www.verovital.lv. Lūdzu, veltiet laiku šīs politikas pārskatīšanai, lai Jūs saprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs tos apstrādājam.

  1. Kā mēs iegūstam informāciju

  Mēs varam iegūt datus par Jums šādos gadījumos:

  1.1. Informāciju ko Jūs sniedzat, aizpildot preču pasūtišanas formu vai preču pieprasījuma formu.

  1.2. Ja Jūs sazināsieties ar mums elektronisli vai pa tālruni, mēs varam saglabāt šīs sarakstes un tajās sniegto informāciju (t.sk., rekvizītus).

  2.  Kur mēs glabājam jūsu personas datus

  Mēs savu darbību veicam un datus apstrādājam Eiropas Savienības teritorijā.

  3. Personas datu drošība un glabāšanas termiņi

  3.1. Pārzinis īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznicināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

  3.2. Pārzinis glabā personas datus ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, pamatojoties uz piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai Pārziņa leģitīmajām interesēm. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti. Ja pastāv šķēršļi personas datu dzēšanai (piemēram, rīkojums par personas datu dzēšanas aizliegumu), personas datu glabāšanu nodrošina līdz šķēršļu novēršanai vai atcelšanai. Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālāka pakalpojuma nodrošināšanai.

  3.3. Grāmatvedības dokumentus (piemēram, rēķinus, pavadzīmes), piemērojamie likumi mums nemainītā veidā liek glabāt ilgāk – parasti tie ir 5 gadi pēc darījuma.
  Darījuma dokumentus, kuros mums ir garantijas saistības vai iespējami prasījumi no patērētājiem saistībā ar preču vai pakalpojumu atbilstību līguma noteikumiem mēs glabājam visu garantijas vai likumā noteiktās atbildības periodu, kas parasti ir 2 gadi.

  4. Informācijas izmantošana (apstrādāto personas datu kategorijas)

  Mēs izmantojam saņemtas personas datus šādiem nolūkiem:

  4.1. Rēķina, pavadzīmes, avansa rēķina izrakstīšanai (preču pārdošana, pakalpojumu sniegšana, piegāde un t.t), līguma noslēgšanai un izpildei.

  Kad pieprasāt informāciju par mūsu precēm vai pakalpojumiem, veicat pasūtījumu mūsu mājas lapā www.verovital.lv, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, lai izrakstīt rēķinu, pavadzīmi vai avansa rēķinu, noformēt un izpildīt piegādi. Mums arī var būt nepieciešams apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu garantijas saistības un to administrēšanu (t.sk., produktu reģistrēšanu, pārbaudi, defektu noteikšanu), kā arī lai izpildītu patērētāja tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz iesniegumiem saistībā ar neatbilstošām precēm un pakalpojumiem.

  4.2. Jūsu sniegtie dati, kad notiek saziņa ar mums.

  Kad sazinieties ar mums vai mums nepieciešams Jūs informēt, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, mēs varam Jūs identificēt un sazināties ar Jums izmantojot mums pieejamo kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi) un lūgt papildus identificējošu informāciju, ja tas mūsu pienākuma izpildei, kā arī informētu mūsu sadarbības partnerus.

  4.3. Pret mums vērstai prettiesīgai darbībai izmeklēšanai un novēršanai.

  Lai konstatētu un novērstu pret Pārzini veiktas prettiesīgas darbības (piemēram, izmeklētu un novērst pārkāpumus un zādzības, aizsargātu un uzlabotu mūsu IT sistēmas, novērstu uzbrukumus un ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei, novērstu mēstuļu sūtīšanu vai citas neatļautas darbības), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.

  5. Gadījumi, kad dati var nonākt trešo personu rīcībā

  5.1. Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes darbību, Pārziņa sniegtos pakalpojumus un preču pārdošanu, mēs varam nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, kurjera dienestam, pasts dieniestam.

  5.2. Jūsu personas datus var redzēt mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina interneta vietnes darbību, gadījumos, kad vajag salabot vai atjaunot sistēmu.

  5.3. Personas dati var tik izpausti (nodoti) citai personai saistībā ar uzņēmuma apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu, komercdarbības nodošanu citam komersantam u. tml. 

  5.4. Ja mums ir pienākums atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu jebkādas juridiskas saistības vai aizsargātu mūsu, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību, dati var tikt izpausti. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas aizsardzības un kredītriska mazināšanas nolūkā. Jūsu dati var tikt nodoti arī pēc kompetento institūciju (tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes) pieprasījuma (piemēram, uzraudzības iestādei, kas atbildīga par personas datu aizsardzību vai policija).

  6. Izmaiņas privātuma politikā

  Šo privātuma politiku laiku pa laikam varam mainīt vai papildināt, grozījumus publicējot interneta vietnē. Jebkuri grozījumi un jaunā redakcija stājas spēkā nekavējoties pēc publicēšanas, ja vien nav paredzēts cits spēkā stāšanās regulējums. Lietojot šo interneta vietni, Jums ir jāpārliecinās par aktuālo privātuma politikas redakciju. 

  7. Pircēja tiesības attiecībā uz saviem personas datiem.

   Datu subjektam attiecībā uz saviem personas datiem ir šādas tiesības:

  7.1. pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;

  7.2. iebilst pret savu personas datu apstrādi;

  7.3. pieprasīt savu personas datu dzēšanu;

  7.4. atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;

  Ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, tas neietekmē uz datu apstrādi, kas veikta līdz atsaukšanai.

  8. Pārzinis un kontaktinformācija

  Pārzinis ir SIA Verovital, reģistrācijas numurs 40203073954, juridiska adresi Olaines novads, Medemciems, Lielālupu iela 4, LV-2127.  Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  MANA KOMPANIJA LV MY COMPANY
  Privātuma politika - verovital.lv
  2020-04-13
  2023-02-28 17:06:58