Distances līgums

  Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr. Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „VEROVITAL”, reģ.Nr. 40203073954, juridiskā adrese: Lielālupu iela 4, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā – Prece, par to samaksājot pavadzīmes - rēķinā norādīto Preces cenu un piegādes izmaksas, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

  1. Pasūtījuma noformēšanas kārtība.
  1.1. Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.verovital.lv izvietoto informāciju par Preci un piegādes nosacījumiem (www.verovital.lv/piegade), tajā skaitā ar šā līguma nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus fiziskas personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, piegādes adresi) vai uzņēmuma rekvizītus (nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi un kontaktpersonu).
  1.2. Ja Prece ir pieejama, Pārdevējs pasūtījuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā apstiprina to un vienojas ar Pircēju par piegādes veidu un izmaksam. Pārdevējs nosūta Pircējam uz e-pastu preču pavadzīmi – rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu. Pavadzīmi - rēķins ir jāapmaksā 5 kalendāras dienas laikā. Ja pavadzīme - rēķins nav apmaksāts 5 kalendāras dienas laikā, tad Pārdevējs brīdinā pircēju, ka pasūtījums tiek anulēts.
  1.3. Ja pasūtīta Prece pašlaik nav pieejama Pārdevējs elektroniski vai pa tālruni brīdina par to Pircēju un vienojas par izgatavošanas un piegādes termiņiem.
  1.4. Preču pavadzīme – rēķins tiek nosūtīts no e-pasta: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pastu.


  2. Preces cenas un apmaksas kārtība.
  2.1. Visas Preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā Preces cenā.
  2.2. Pircējs apmaksu par Preci veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu, pārskaita rēķinā norādīto summu uz Pārdevēja rēķinā norādīto bankas kontu 5 (piecas) kalendāras dienas laikā no rēķina saņemšanas dienas. Pircējs var apmaksāt Preci ar pārskaitījumu vai ar bankas maksājumu karti, preci saņemot klātienē, ja iepriekš Pircējs vienojas ar Pārdevēju par apmaksu saņemšanas brīdī.
  2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.
  2.4. Ja Prece tiks izgatavota uz pasūtijuma, Pārdevējs var izrakstīt Pircējam daļējo vai pilno priekšapmaksas rēķinu. Pēc pasūtījuma izgatavošanas Pircējs veic atlikušas summas apmaksu pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto pavadzīmes-rēķinu. Pavadzīmes-rēķinā norādīto summu Pircējs pārskaita Pārdevējam uz norādīto bankas kontu 5 kalendāras dienas laikā no pavadzīmes-rēķina saņemšanas dienas.

  3. Pasūtījuma izpildes kārtība.
  3.1. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu.
  3.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces veida un pieejamības.
  3.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
  3.3.1. Saņemot pasūtīto preci klatienē un apmaksu veicot ar bankas norēķinu karti – uz e-pastu nosūtīts termināla čeks un pircēja paraksts uz pavadzīmes.
  3.3.2. Saņemot pasūtīto preci ar kurjera piegādi – pircēja paraksts uz kurjera izsniegtā piegādes apliecinājuma dokumenta.
  3.3.3 Saņemot pasūtīto Preci ar OMNIVA vai VENIPAK pakomātu starpniecību – saņemšanas apliecinājums sistēmā.
  3.4. Pasūtījuma atcelšana vai maiņa.
  Ja pasūtījums nav apmaksāts lai atceltu vai mainītu pasūtījumu, zvani mums pa tālruni +371 25555558, vai raksti uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., neaizmirsti norādīt izrakstīta rēķina numuru.
  3.5. Piegādes termiņi.
  3.5.1. Preču piegāde ar OMNIVA vai VENIPAK pakomātu starpniecību.
  Ja esi izvēlējies preču piegādi uz OMNIVA vai VENIPAK pakomātu, tavu pasūtījumu ievietosim pakomātā trīs darba dienu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža.
  Piegādes cena ar OMNIVA pakomātu starpniecību – no 4 EUR. Piegādes cena ar VENIPAK pakomātu starpniecību – no 3 EUR.
  3.5.2. Preču piegāde uz Pircēja norādīto piegādes edresi.
  Ja esi izvēlējis Preču piegādi uz norādīto piegādes adresi, tavu pasūtījumu piegādāsim 2-10 darba dienu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža. Kurjeri piegādā pasūtījumus pa iepriekš izplānotu maršrutu, tāpēc nav iespējas izvēlēties precīzu piegādes laiku.Parasti kurjers piegādā preci darba dienās no 10:00-17:00. Piegādes dienā tu saņemsi SMS ar plānotu piegādes laika intervālu.Piegādes dienā kurjers tev zvanīs. Ja kurjers nevares tevi sazvanīt, vai saņemtā laika intervālā neviens nebūs uz vietas, tad kurjers brauks prom un par ātkārtoto piegādi būs vēlreiz jāmaksa.
  Izmaksas par piegādi - piegādes cena ir atkārīga no preces parametriem, piegādes veida un no piegādes vietas. Tā kā mēs ražojam diezgan lielus un smagus metāla izstrādājumus, pasūtījuma piegādes cena tiks aprēķināti atsevišķi pēc pasūtījuma saņemšanas un tiks paziņota Pircējam pa e-pastu vai SMS.
  3.6. Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.
  3.7. Saņemot Preci Pircējam nepieciešams pārbaudīt Preces stāvokli, un pārliecināties, ka Precei nav vizuālo defektu. Bojājumu gadījumā Pircējam jāsazinas ar Pārdevēju pa tālruni +37125555558 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. lai saskaņotu kā rīkoties tālāk.


  4. Pušu tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas:
  4.1.1. Pārdot kvalitatīvas Preces atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu.
  4.1.2. Sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju.
  4.1.3. Informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, tai skaitā piegādes termiņiem.
  4.1.4. Izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preces kvalitāti vai pasūtījuma izpildes termiņiem 2 darba dienas laikā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības.
  4.1.5. Ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) dienas laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;
  4.1.6. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.
  4.2. Pārdevējam ir tiesības:
  4.2.1. Pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski vai elektroniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju.
  4.2.2. Neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci uz pārdevēja bankas kontu.
  4.2.3. Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību , ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.
  4.2.4. Izrakstīt dāļējo vai pilno priekšapmaksas rēķinu, ja Prece tiek pasūtīta uz izgatavošanu pēc individuāliem parametriem.
  4.2.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.
  4.2.6. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt dāļējo vai pilno priekšapmaksu par Preci, ja Pircējs atteicas no pirkuma, bet Prece jau ir izgatavota pēc individuāliem parametriem.
  4.2.7. Saņemt no Pircēja banka pieprāsīto informāciju, ja apmaksa tika aizturēta bankā.
  4.3. Pircējs apņemas:
  4.3.1. Noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vērsties pie Pārdevēja pēc konsultācijas.
  4.3.2. Apmaksāt Preci un piegādes izdevumus saskaņā ar pasūtījumu.
  4.3.3. Apmaksāt Preci ar pārskaitījumu 5 kalendāras dienas laikā uz pārdevēja bankas kontu vai ar bankas karti pie preces saņemšanas, iepriekš par to vienojoties ar Pārdevēju.
  4.4. Pircējam ir tiesības:
  4.4.1. Saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam.
  4.4.2. Saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām.
  4.4.3. Izmantot 14 dienu atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāras dienas laikā no brīža kad prece ir iegūta valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu, ja Prece netika lietotas un iepakojums nav sabojāts.
  4.4.4. Elektroniski vai pa tālruni izvirzīt Pārdevējam pretenziju saistībā ar Preces kvalitāti vai pasūtījuma izpildes termiņiem.


  5. Atteikuma tiesības.
  5.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma un atgriezt Preci. Atteikuma tiesības neatbrīvo Pircēju no izmaksam, kas saistītas ar Preces atgriezšanu atpakaļ Pārdevējam.
  5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  5.3. Pircēja pienākums ir 7 (septiņas) kalendāras dienas laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces atgriezšanu Pārdevējam, sedz Pircējs.
  5.4. Ja Pircējs noteiktā termiņā atteiksies no Distances līguma un no pasūtītas Preces, SIA VEROVITAL atmaksās visus no Pircēja konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus, izņēmot piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14 darba dienas laikā no dienas, kad Prece tika atgriezta Pārdevējam.
  5.5. Atgriežot preci, Pircējam ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums: precei ir obligāti jābūt iepakotam transportēšanai piemērotā iepakojumā. Pretējā gadījumā kurjerdienesta darbinieks var atteikt preces pieņemšanu.
  5.6. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir sabojāta vai lietota, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
  5.7. Pircējs var atgriezt preci uz:
  ● SIA VEROVITAL ražotni Lielālupu ielā 4, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
  ● noliktavu Krēslas 1, Stūnīši, Olaines nov.


  6. Strīdu risināšanas kārtība.
  6.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
  6.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību.
  6.3. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


  7. Datu apstrāde
  Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti preču-pavadzīmes rēķini un paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
  Sīkaku informāciju skātīt sadaļā Privātuma politika (https://www.verovital.lv/privatuma-politika).


  8. Sīkdatņu izmantošana.
  Šī tīmekļa vietne neizmanto sīkdatnes un neiegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus un atpazīt viņu.

  MANA KOMPANIJA LV MY COMPANY
  Distances līgums - verovital.lv
  2023-02-25
  2023-04-06 06:58:10